Wydawnictwo Muzeum Niepodległości

(Unikatowy identyfikator wydawnictwa naukowego: 42 700)

Aleja Solidarności 62, 00-240 Warszawa

kresowy@muzeumniepodleglosci.art.pl

Krzysztof BąkałaReligijne dziedzictwo Kresów

 
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Ihar MelnikauTak umierali Litwini. Tragedia szlacheckiej rodziny Druckich- Lubeckich z Nowego Pola pod Mińskiem 
Ks. bp Marian BuczekWznowienie hierarchii rzymskokatolickiej na
Ukrainie w roku 1991 przez Jana Pawła II oraz mianowanie kolejnych
biskupów
 

Stanisław DziedzicForteca Najświętszej Panny (Berdyczów) 
Izabela MościckaNurt Nowej Rzeczowości w twórczości Michała Rouby 
Andrzej Kotecki Warszawskie Madonny Kresowe. Matka Boża Jazłowiecka. Jazłowiec – Szymanów 
Adam Adrian OstanekDrugoplanowi ojcowie Niepodległej. Ludwik Władysław Giebułtowicz (1898–1972) 
Piotr OlechowskiŻycie profesora Juliusza Makarewicza w powojennym
Lwowie (1945−1955)
 

Aleksander SmolińskiKamieniec Podolski – dzieje i obecny stan kresowej twierdzy dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
Ks. Błażej MichalewskiKsiędza Donata Nowickiego pobyt na Sołówkach 
Beata MichalecDroga do pojednania. Skwer gen. Marka Bezruczki na warszawskiej Woli 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Maciej FranzObraz Symona Petlury w świetle źródeł policyjnych województwa stanisławowskiego 1921−1939 
Łukasz Żywek Zofii Sadowskiej spotkanie z Wołyniem 
OMÓWIENIA I RECENZJE
Rafał MichlińskiWyprawy kijowskiej szkic zbiorowy – rzecz o albumie
Ośrodka KARTA w 100-lecie wyprawy
 

Piotr CichorackiDzieje wołyńskiej policji okresu międzywojennego 
IN MEMORIAM
Krzysztof BąkałaProfesor Piotr Matusak
 

Krzysztof Bąkała, Kresowe rocznice 


ARTYKUŁY i ROZPRAWY
 Stanisław Dziedzic, Podkamień. Lata świetności i zagłada kresowej
Częstochowy 

 Marta Marek, Gdzie Kucharów sześć…, czyli saga najbardziej usportowionego polskiego rodu 
Janusz M. Paluch, „Przeprowadzał swe owce ciemną doliną…”.
Ksiądz Jan Cieński – tajemny biskup
  
Andrzej Kotecki, Warszawskie Madonny Kresowe. Matka Boska
Niepokalana Królowa Różańca Świętego – Żółkiew − Warszawa Służew 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 Ze zbiorów Muzeum Niepodległości  
 Krzysztof Bąkała, „Około unii wielkiego Księstwa Litewskiego
z Koroną…”, czyli o unii lubelskiej na przestrzeni wieków − w 450.
rocznicę
 
OMÓWIENIA i RECENZJE
Adam A. Ostanek, Anatomia strachu według Damiana Markowskiego, czyli rzecz o nowej publikacji dotyczącej historii Lwowa i obwodu lwowskiego w latach 1944–1953 
Ze zbiorów Muzeum Niepodległości 
Michalina Sękowska-Pięchowa, Leonis Semper Fidelis. W stulecie
odzyskania Niepodległości
– Michał Bronowicki, Janusz Szuba, Dzieje polskiego osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich II RP w świadomości potomnych.

Michał Bronowicki, Janusz Szuba, Dzieje polskiego osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich II RP w świadomości potomnych
Maria Wieloch, Dwudziestopięciolecie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska
Anna Paniszewa, Historia powstania II Brzeskiej Drużyny Harcerskiej im. Ryszarda Snarskiego. Część I, lata 2009−2016 
Leszek Marek Krześniak, Piętnaście lat działalności Muzeum w Mereczowszczyźnie
Zbigniew Judycki, Lwowianin w kraju Helwetów 
Ze zbiorów Muzeum Niepodległości 
Łukasz Żywek, Lwowianin w Syrenim Grodzie. Uroczystość odsłonięcia pomnika Jerzego Janickiego 
Krzysztof Bąkała, Gala wręczenia pierwszej w historii IPN Nagrody
Semper Fidelis
 

PRENUMERATA KWARTALNIKA KRESOWEGO 

 Kwartalnik Kresowy

,,Kwartalnik Kresowy jest jednym z niewielu nowo powstałych periodyków omawiających zagadnienia dotyczące Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. Jego głównym celem jest utrwalanie tożsamości kulturowej oraz narodowej w szczególny sposób poprzez odniesienie się do rocznic i wydarzeń historycznych, a także omawianiem bieżących wydarzeń. Międzynarodowy zespół osób współpracujących z ,,Rocznikiem” powoduje, iż w zdecydowany sposób jest on nośnikiem tworzącym platformę dialogu podkreślającą różnorodność estetyczną oraz światopoglądową dziedzictwa Kresów, docierającą do zróżnicowanych grup odbiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część publikowanych materiałów opiera się na zupełnie nieznanych dotychczas archiwaliach, co umożliwia prezentację zagadnień niszowych i elitarnych. Pismo dystrybułowane jest do bibliotek i czytelni w kraju i za granicą, a także sprzedawane w muzealnej księgarni stacjonarnej i internetowej. Ponadto poszczególne numery są w całości bezpłatnie udostępniane w Internecie. Zwłaszcza ta ostatnia forma zapewnia czytelnikom łatwy dostęp do zagadnień szerzej dotąd nieomawianych, zwłaszcza dla młodzieży oraz studentów. Popularyzacja dziedzictwa utraconego wśród młodszego pokolenia wydaje się jednym z najistotniejszych elementów kształtowania historycznej świadomości i patriotycznego wychowania, co stanowi jedną z zasadniczych misji czasopisma. Po prawej stronie prezentujemy najnowszy numer z możliwością jego pobrania poniżej zaś numery archiwalne