PRENUMERATA KWARTALNIKA KRESOWEGO 

 Kwartalnik Kresowy

,,Kwartalnik Kresowy jest jednym z niewielu nowo powstałych periodyków omawiających zagadnienia dotyczące Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. Jego głównym celem jest utrwalanie tożsamości kulturowej oraz narodowej w szczególny sposób poprzez odniesienie się do rocznic i wydarzeń historycznych, a także omawianiem bieżących wydarzeń. Międzynarodowy zespół osób współpracujących z ,,Rocznikiem” powoduje, iż w zdecydowany sposób jest on nośnikiem tworzącym platformę dialogu podkreślającą różnorodność estetyczną oraz światopoglądową dziedzictwa Kresów, docierającą do zróżnicowanych grup odbiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część publikowanych materiałów opiera się na zupełnie nieznanych dotychczas archiwaliach, co umożliwia prezentację zagadnień niszowych i elitarnych. Pismo dystrybułowane jest do bibliotek i czytelni w kraju i za granicą, a także sprzedawane w muzealnej księgarni stacjonarnej i internetowej. Ponadto poszczególne numery są w całości bezpłatnie udostępniane w Internecie. Zwłaszcza ta ostatnia forma zapewnia czytelnikom łatwy dostęp do zagadnień szerzej dotąd nieomawianych, zwłaszcza dla młodzieży oraz studentów. Popularyzacja dziedzictwa utraconego wśród młodszego pokolenia wydaje się jednym z najistotniejszych elementów kształtowania historycznej świadomości i patriotycznego wychowania, co stanowi jedną z zasadniczych misji czasopisma. Po prawej stronie prezentujemy najnowszy numer z możliwością jego pobrania poniżej zaś numery archiwalne