2023, nr 4 

2023, nr 3 

2023, nr 2 

Miło nam poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla ,,Kwartalnika Kresowego” wartość wskaźnika Index Copernicus Value – ICV za rok 2022 w wysokości 58,76 pkt. Tym samym czasopismo zostało po raz pierwszy zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2022

2023, nr 1 

2022, nr 4 

2022, nr 3 

2022, nr 2 

2022, nr 1 

2021, nr 4 

ISSN: 2391-6435

ISBN: 978-83-958896-0-8

Do Pobrania

2021, nr 3 

2021, nr 2 

2021, nr 1 

KWARTALNIK KRESOWY

DO POBRANIA

Artykuły do pobrania

RADA NAUKOWA

dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński)

doc. dr Mykoła Genyk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku),

dr Mariusz Kardas (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie),

prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

dr hab. prof. WAT Adam A. Ostanek,

dr Petro Hawryłyszyn (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku)

dr Rafał Roguski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),

dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie),

prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFiB (AFiB, filia im. A. Gieysztora w Pułtusku)

KOLEGIUM REDAKCYJNE

dr Tadeusz Skoczek – redaktor naczelny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), 

dr Krzysztof Bąkała – zastępca redaktora naczelnego (Muzeum Niepodległości w Warszawie),

mgr Tibor Gerencsėr (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest),

mgr Małgorzata Izdebska-Młot – redaktor językowy,

dr hab. prof. PUNO Zbigniew Judycki (Fundacja Polonia Semper Fidelis),

dr Izabela Mościcka (Muzeum Niepodległości w Warszawie),

mgr Janusz Paluch (Biblioteka Kraków),

mgr Bartosz Sokołowski (sekretarz redakcji),

dr Tadeusz Samborski (Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy“),

dr Jan Sęk (Fundacja Willa Polonia),

dr Anna Varanytsya (Instytut Ukrainoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie),

mgr Łukasz Żywek (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

 

 

 

           

RECENZECI

[prof. dr hab. Piotr Matusak]

prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Ewa Jaska ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego )

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)

PRENUMERATA KWARTALNIKA KRESOWEGO 

 Kwartalnik Kresowy

,,Kwartalnik Kresowy jest jednym z niewielu nowo powstałych periodyków omawiających zagadnienia dotyczące Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. Jego głównym celem jest utrwalanie tożsamości kulturowej oraz narodowej w szczególny sposób poprzez odniesienie się do rocznic i wydarzeń historycznych, a także omawianiem bieżących wydarzeń. Międzynarodowy zespół osób współpracujących z ,,Rocznikiem” powoduje, iż w zdecydowany sposób jest on nośnikiem tworzącym platformę dialogu podkreślającą różnorodność estetyczną oraz światopoglądową dziedzictwa Kresów, docierającą do zróżnicowanych grup odbiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część publikowanych materiałów opiera się na zupełnie nieznanych dotychczas archiwaliach, co umożliwia prezentację zagadnień niszowych i elitarnych. Pismo dystrybułowane jest do bibliotek i czytelni w kraju i za granicą, a także sprzedawane w muzealnej księgarni stacjonarnej i internetowej. Ponadto poszczególne numery są w całości bezpłatnie udostępniane w Internecie. Zwłaszcza ta ostatnia forma zapewnia czytelnikom łatwy dostęp do zagadnień szerzej dotąd nieomawianych, zwłaszcza dla młodzieży oraz studentów. Popularyzacja dziedzictwa utraconego wśród młodszego pokolenia wydaje się jednym z najistotniejszych elementów kształtowania historycznej świadomości i patriotycznego wychowania, co stanowi jedną z zasadniczych misji czasopisma. Po prawej stronie prezentujemy najnowszy numer z możliwością jego pobrania poniżej zaś numery archiwalne 

 

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości

(Unikatowy identyfikator wydawnictwa naukowego: 42 700)

Aleja Solidarności 62, 00-240 Warszawa

kresowy@muzeumniepodleglosci.art.pl